Ditte Koustrup

WorVR

Som en del at mit praktikforløb hos Videncenteret for Integration, var jeg med til at lave nogle 3D designs samt nogle texturer til “spillet” WorkVR.

WorkVR er et Virtuel Reality “spil” der skal hjælpe med genoptræning af personer med sen hjerneskader, såsom blodpropper eller hjerneblødning.

Målet med denne genoptræning er at træne personernes hjerner, så de kan fungere bedre i hverdagen.

I dette projekt lavede jeg nogle 3D modeller, men jeg lavede også textur på allerede eksisterende 3D modeller.

For alt læse mere om WorkVR, er det muligt at læse artiklen der ved vedlagt. Derudover er det også muligt at læse yderligere om hvad WorkVR også kan bruges til på Videncenterets hjemmeside.

Klient: VIFIN – Videncenter for Integration.
Dato: 2019
Overblik: 3DxMax, Photoshop.
Artikel: Virtual reality hjælper Per tilbage til hverdagen efter hjerneblødning.

Relateret Portfolio Elementer​