Ditte Koustrup

Vrøgum By

Vrøgum by ville gerne have flere besøgende til byen, samt være mere “kendte” i det danske samfund. Derfor fik vi til opgave at hjælpe dem, med at brande byen lidt bedre til resten af Danmark.

Under vores besøg i Vrøgum, fremviste de os en gammel skole, som måske kunne bruges til noget under projektet.

Min gruppe i dette projekt og jeg, kom frem til at lave skolen om til et Bed and Breakfast.

En af mine opgaver til dette Bed and Breakfast projekt, var at udforme et logo, som passede godt til Vrøgums image.

Vrøgum by er meget stolte af deres natur, og under vores besøg brugte vi også meget tid på at blive guided rundt i naturen, primært skove og vandet.
Derfor var der ingen tvivl om at naturen skulle spille en stor rolle i logo designet.

Første udkast af logoet havde 6 versioner, og efter en undersøgelse og noget feedback, blev version 3.A udvalgt.
Efter at logoet var fundet, var det tid til at finde det helt rigtige farve look til det. Der blev udformet 11 forskellige farvevalg, hvorefter der igen blev lavet en undersøgelse for at vælge det bedste.

Det endelige valg faldt på det farverige design, da Vrøgum mente det passede bedst til deres natur- og farverige brand.

Klient: Vrøgum By
Dato: 2018
Overblik: Illustrator.

Relateret Portfolio Elementer​