Ditte Koustrup

Stronger Together

Stronger Together er et spil der vil hjælpe med at forebygge radikalisering blandt elever i 10-12-årsalderen ved at udvikle et undervisningsmateriale, der består af fem moduler og et digitalt brætspil.

Modulerne indeholder temaerne: moralitet, selvkontrol, inklusion og diversitet, kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering. Temaerne bliver præsenteret for klassen og diskuteret med afsæt i det digitale brætspil. Projektet ønsker at engagere skoleelever, lærere og forældre i spillet, så de får oplevelsen af at være stærkere sammen.

Stronger Together er lavet I samarbejde med VIFIN – Videncenter for Integration i forbindelse med praktikophold samt afsluttende hovedopgave på Multimediedesigner uddannelsen.

Stronger Together er et EU-støttet projekt, som er resultatet af en partnerkreds på 6 forskellige lande, hvor Danmark er repræsenteret af VIFIN. Læs mere omkring Stronger Together projektet på VIFINs hjemmeside.

Klient: VIFIN – Videncenter for Integration.
Dato: 2019
Overblik: Illustrator, Photoshop.
Download: App Store, Google Play.

Relateret Portfolio Elementer